Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Wentylacja hybrydowa po polsku. Co to znaczy?

wentylacja hybrydowa

Wiadomym jest, że naturalna wentylacja nie będzie doskonała, natomiast mechaniczna ma różne ograniczenia. Dlatego zaczęto szukać takich rozwiązań, które połączą najlepsze rozwiązania obu systemów. I tak powstała wentylacja hybrydowa.

Ma ona działać naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub też przez uzupełnianie się obu systemów. Będzie to możliwe dzięki temu, że zastosowane zostaną specjalne elementy, które sterować będą pracą układów. Monitoruje się między innymi warunki zewnętrzne oraz parametry pracy instalacji. Układ, który tak się nazywa będzie działał naturalnie i korzystał ze sprzyjających warunków. Czasami może dojść do mechanicznej wentylacji, w sytuacji, gdy sprawna wymiana powietrza w sposób naturalny nie będzie możliwa.

Pod taką instalacją na świecie kryją się zróżnicowane systemy, które przez producentów są cały czas udoskonalane. Wprowadza się różnego rodzaju rozwiązania, które mają sprawić, że działanie instalacji będzie po prostu skuteczniejsze. Zawsze najważniejsze będzie jedno zadanie, a więc osiągnięcie przez połączenie różnych rozwiązań najlepszej możliwej skuteczności, dzięki czemu wentylacja zacznie funkcjonować na zadowalającym nas poziomie. Wentylatory jakie się stosuje mają również chronić przed gromadzeniem się spalin, dzięki czemu ogranicza się oczywiście niebezpieczne sytuacje, do jakich niestety bardzo często dochodziło przy tradycyjnej wentylacji. Nie ma więc obaw, że dojdzie do odwrócenia ciągów i wysysania z kanałów produktów spalania.

schemat wentylacji w domuKluczowym elementem takiej instalacji będzie przygotowanie odpowiednich nasad hybrydowych, od których będzie zależała funkcjonalność realizowanej układu. Pracował będzie on przy poborze prądów, ale urządzenie nie będzie pracowało stale, dlatego ten pobór będzie minimalizowany. W nowo budowanym budynku przygotowanie instalacji hybrydowej nie będzie żadnym problemem. W miarę potrzeb będzie jednak można tego typu instalację zrealizować także w już istniejącym budynku. Sterowanie tego typu instalacją będzie możliwe ręcznie, ale lepiej będzie, gdy ta regulacja będzie zautomatyzowana. Będzie to i wygodniejsze i skuteczniejsze w pracy takiej instalacji. Co do kosztów instalacji, to uzależnione są od wielkości domu, ale najczęściej będzie to koszt kilku tysięcy złotych dla średniej wielkości domu.