Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Co jest źródłem hałasu w wentylacji mechanicznej? Jakie są dopuszczalne normy hałasu?

wentylacja mechaniczna a hałas

Naturalna wentylacja w swoim działaniu jest bardzo cicha, ale jak się okazuje często jest także nieskuteczna. Parametry wentylacji można dokładnie wyliczyć i regulować, ale przy jej działaniu pojawiać się będzie hałas. O jakiej dopuszczalnej normie hałasu można mówić? Wentylacja mechaniczna była do tej pory domeną obiektów komercyjnych, ale sytuacja się zmienia. Coraz częściej pojawia się również w domach.

Czy można wykonać wentylację mechaniczną w istniejącym domu?

Wentylacja mechaniczna przede wszystkim montowana jest obecnie w nowych domach, ale jak się okazuje spotykamy się także z zainteresowaniem ze strony osób, które chcą usprawnić swoją wentylację w już istniejącym budynku. Jak się okazuje jednak nie będzie to takie proste, ale nie niemożliwe. W przypadku wentylacji mechanicznej na pewno oczekiwać można sprawności i efektywności na jaką liczyć nie można w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Przy niej pojawia się jednak kwestia hałasu urządzeń, które w ramach takiej wentylacji będą dla nas pracowały. Okazuje się, że wiele firm stara się ograniczać ten hałas, ale przy wielu nowych urządzeniach nadal ten problem występuje.

Dopuszczalny hałas w wentylacji mechanicznej

Przepisy regulujące kwestie akustyki – PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Mamy specjalne przepisy, które się do tego odnoszą, w których znajdziemy informację o tym, że dopuszczalny poziom hałasu jest uzależniony od godzin oraz tego jaki charakter ma dany budynek. Jeśli chodzi o pomieszczenia mieszkalne to w ciągu dnia hałas nie może przekraczać 35dB, a dla pomieszczeń sanitarnych 40dB, natomiast w nocy może to być odpowiednio 25dB oraz 40dB. Jest to oczywiście całkowita wartość nie tylko samych urządzeń, które miałyby pracować w ramach wentylacji.

Co jest źródłem hałasu w wentylacji mechanicznej?

źródła hałasu wentylacji mechanicznejW mechanicznej instalacji takim źródłem hałasu będą przede wszystkim wentylatory jakie są tam umieszczone. Szum będzie także pochodził z przepustnic, nawiewników a także z kanałów wentylacyjnych, w których prędkość jest za duża i generowane są własne szumy. Instalacja mechaniczna najczęściej jest obsługiwana przez sprzęt, który umieszczony zostaje na poddaszu, w piwnicy albo też w innym pomieszczeniu pomocniczym. Powinna ona być odpowiednio wyciszona przez zastosowanie materiałów, które odpowiadać będą za tłumienie hałasu.