Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Podstawowe informacje na temat wentylacji mechanicznej

wentylacja mechaniczna

Choć niskie koszty związane z jej wykorzystaniem sprawiają, że cieszy się ogromną popularnością, nie można nie zgodzić się z tym, że wentylacja grawitacyjna nie jest wolna od wad.

Trudno mówić o jej skuteczności w sytuacji, w której musimy zmagać się z wysokimi temperaturami panującymi na zewnątrz budynku, a do tego w warunkach zimowych bardzo częstym problemem okazuje się być niekontrolowany przepływ powietrza, co sprawia, że dom nadmiernie wychładza się, a jego mieszkańcy cierpią z powodu dużych strat energii.

Działanie wentylacji mechanicznej ma tę przewagę nad wentylacją grawitacyjną, że nie można mówić o jego zależności od warunków atmosferycznych. Co więcej, można je kontrolować w sposób bardzo precyzyjny uwzględniając również czynniki takie, jak chwilowe zapotrzebowanie na świeże powietrze, a przecież zmienia się ono między innymi w zależności od tego, jak wiele osób przebywa w danym momencie w konkretnym pomieszczeniu. Dzięki temu można liczyć na spore oszczędności dające o sobie znać w okresie zimowym oraz istotną poprawę komfortu latem. Co więcej, w przypadku budowy nowego domu możemy mówić o jeszcze jednej zalecie wentylacji mechanicznej, jej posiadanie nie wiąże się bowiem z koniecznością budowy kominów wentylacyjnych.

wentylacja nawiewno-wywiewnaMówienie o wentylacji mechanicznej wypada podkreślenia, że mamy do czynienia nie z jednym, ale z aż trzema jej rodzajami. Wentylatory nawiewne odpowiadają za tłoczenie świeżego powietrza do wnętrza podczas, gdy wyrzut zużytego jest realizowany w sposób naturalny z wykorzystaniem nadciśnienia, jakie powstaje w domu. Wentylacja mechaniczna wywiewna zakłada wykorzystanie wentylatorów do usuwania zużytego powietrza na zewnątrz, gdy zaś powstaje podciśnienie mamy do czynienia z procesem zasysania powietrza z zewnątrz.

Z kolei wentylacja nawiewno-wywiewna jest połączeniem obu systemów, zarówno czerpanie, jak i wyrzucanie powietrza jest więc w takim przypadku procesem wymuszanym przez wentylatory. To właśnie ten rodzaj wentylacji mechanicznej cieszy się obecnie największym powodzeniem, jest ona bowiem postrzegana jako najbardziej zrównoważona.